Jeanne Carmen on Marilyn Monroe at Vietnam Express news site

Pinup Icon Jeanne Carmen is mentioned in this new story in Vietnam at this link

https://vnexpress.net/nhung-ngay-cuoi-doi-cua-marilyn-monroe-4502837.html

Sáng sớm thứ bảy, ngày 4/8/1962, Marilyn đã gọi cho diễn viên Jeanne Carmen trong tâm trạng đau khổ, rủ cô đến nhà uống rượu. Carmen cho biết Monroe bị gọi điện quấy rối suốt đêm hôm trước. Một phụ nữ liên tục cảnh cáo cô không được quấy rầy Robert Kennedy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s